Polityka prywatności

Polityka Prywatności i plików cookies
Portalu „Akademickie Targi Pracy”

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, stworzyliśmy niniejszą politykę prywatności, aby poinformować Cię o tym, kiedy i w jaki sposób Fundacja Manus (Administrator danych) może przetwarzać dane osobowe dotyczące Ciebie jako użytkownika Portalu „Akademickie Targi Pracy” (dalej Portal) oraz do czego są one wykorzystywane oraz jakie masz w związku z tym prawa.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, które podajesz, jest Fundacja Manus z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Z administratorem można się skontaktować:
  1. przez formularz umieszczony na stronie manus.pl/kontakt
  2. pisemnie na adres: ul. Grunwaldzka 61, Wrocław,
  3. pocztą elektroniczną na adres: fundacja@manus.pl,
  4. pod nr telefonu: 71 340 75 59

Przetwarzanie danych osobowych w Portalu

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Portalu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do pełnego korzystania z Portalu (dostęp do wirtualnych stoisk pracodawców, profilu użytkownika, ofert pracy, praktyk, i stażu, możliwość przeglądania bazy pracodawców oraz skorzystania z usługi chatu i video chatu z przedstawicielami pracodawców).
 2. Administrator gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w następujących celach:
  1. przyjmowania zgłoszeń firm oraz zarządzania ofertami pracy, praktyk, staży w celu ich publikacji na Portalu;
  2. tworzenia dla własnych celów statystyk z Portalu dotyczących m.in. liczby zarejestrowanych pracodawców, użytkowników, liczby ofert, praktyk, staży itp.;
  3. umożliwienia bezpośredniej komunikacji między pracodawcą a użytkownikiem. Użytkownicy zarejestrowani w Portalu mogą przeszukiwać bazę pracodawców, bazę ofert pracy oraz kontaktować się za pomocą czatu i video chatu z przedstawicielami pracodawców;
  4. umożliwienia bezpośredniej komunikacji między użytkownikiem a doradcami zawodowymi Biura Karier w celu konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego w trakcie trwania Akademickich Targów Pracy;
  5. przeprowadzania analiz oferty pracodawców i potrzeb uczestników w celu dostosowywania usług.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako użytkownika Portalu jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Rejestrując się do bazy:
  1. wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym także przechowywanie danych osobowych przez Administratora,
  2. powinieneś zapoznać się uważnie z klauzulą informacyjną, zawierającą informacje na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych.
  3. samodzielnie ustalasz swój login oraz hasło i zobowiązujesz się do ochrony tych instrumentów przed dostępem osób trzecich.

Prawa związane z Twoimi danymi osobowymi

 1. Jako użytkownik Portalu, którego dane osobowe są przetwarzane w ramach Portalu, masz prawo:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. do sprostowania danych osobowych,
   3. do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   5. do przenoszenia danych.
 2. Możesz zażądać realizacji swych praw, poprzez przesłanie wiadomości przy użyciu poczty na adres: fundacja@manus.pl. Możesz też we własnym zakresie dokonać sprostowania danych osobowych lub samodzielnie je usunąć.
 3. Jeśli nie będziesz chciał korzystać już z usług Portalu możesz samodzielnie usunąć konto założone w Portalu poprzez przycisk „Usuń konto”. Dane powiązane z kontem zostaną usunięte. Jeśli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych również w innej niebudzącej wątpliwości (np. co do autorstwa tego żądania) formie będzie to równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z  Portalu, a dane zostaną usunięte.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przechowywanie i bezpieczeństwo

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w formie elektronicznej i papierowej, a także stosuje procedury dotyczące wykonywania kopii zapasowych. Administrator stosuje środki i instrumenty niezbędne w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym użyciem, dostępem, ujawnieniem i zmianą.
 2. Administrator przechowuje dane zebrane w systemie w formie elektronicznej na zewnętrznych serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej, za pośrednictwem podmiotów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.
 3. Dostęp do danych osobowych mają pracownicy Fundacji, którym taki dostęp jest niezbędny w ramach pełnionej funkcji lub do wykonania zadania zleconego przez Administratora. Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności danych.
 4. Dostęp do danych osobowych mają także podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, tj. podmiotom, które pomagają mu w przeprowadzeniu Akademickich Targów Pracy.
 5. Podane dane nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 6. Dane nie będą przekazane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tj. pliki tekstowe umieszczane na komputerze podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej) są przetwarzane na naszej stronie akademickietargipracy.pl. Większość przeglądarek internetowych rozpoznaje takie przetwarzanie i pozwala odmówić lub zaakceptować dzielenie się tymi plikami.
 2. Pliki cookies są używane przede wszystkim w celu podniesienia komfortu korzystania z Internetu. Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, aby przeglądać lub pobierać informacje, takie jak informacje o pracodawcach, broszury i ulotki, większość z gromadzonych przez nas informacji ma charakter wyłącznie statystyczny (np. domena, z której korzystasz z Internetu, data i godzina wejścia na naszą stronę oraz adres strony internetowej, z której link jest bezpośrednio powiązany z naszą witryną). Nie używamy plików w celu identyfikacji osób korzystających z naszych witryn. Używamy ich, aby nasza witryna były bardziej użyteczna i atrakcyjna dla Ciebie.

 

Linki do stron internetowych podmiotów i osób trzecich

Nasz system informatyczny i strona internetowa zawierają linki do stron internetowych podmiotów trzecich, które nie podlegają naszej polityce prywatności ani naszym procedurom. Linki zawarte w ofertach pracy przekierowują na strony i systemy rekrutacyjne pracodawców. Aplikowanie bezpośrednio do pracodawców będzie wymagało udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z polityką danego pracodawcy.