Dla studenta

Zobacz Vademecum uczestnika

Sponsorzy 39. edycji ATP

Organizatorzy Akademickich Targów Pracy

Dziękujemy Pracodawcom i Studentom za tak liczny udział! Do zobaczenia 12-13 marca podczas wiosennej edycji ATP.